เ ช็ ก สิ ท ธิ เยียวยาผู้ประกันตน 3 จังหวัด โอนให้ 9 ส.ค.

เช็กสิทธิเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 แจกเงิน 2,500 บาท อีก 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา สำนักงานประกันสังคม โอนให้ 9 ส.ค.

วันที่ 5 ส.ค.64 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เริ่มโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร ,สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลาและสงขลา ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน อีก 1 ล้านบัญชี ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2564 โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของมาตรการดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดการโอนเงิน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งพนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

สำนักงานประกันสังคม ยังแจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างการรับเงินเยียวยาของผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยยืนยันไม่มีการส่ง sms ไม่มีการกรอกแบบฟอร์มใดๆ ไม่มีการขอเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

ขณะที่ผู้ประกันตน ม.33 อีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา จะได้รับการโอนเงินวันที่ 9 ส.ค.64

ขอบคุณที่มา khaosod

error: