โอนวันนี้ “เช็กเงินเยียวยา” 5,000 เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

โอนวันนี้ “เช็กเงินเยียวยามาตรา 39” 5,000 เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

Www.Sso.Go.Th “เช็กเงินเยียวยามาตรา 39” โอนวันนี้ 5,000 เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอพรุ่งนี้ โอนให้ตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิด “เช็กเงินเยียวยามาตรา 39” ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม โครงการเยียวยา นายจ้าง และ ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) ประกันสังคมมาตรา 39 (ม.39) ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

 

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) : คลิกที่นี่

นายจ้างสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : คลิกที่นี่

Download : แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : คลิกที่นี่

Download : หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : คลิกที่นี่

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39) : คลิกที่นี่

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) : คลิกที่นี่