หมอหนี้ช่วยประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน

หมอหนี้ช่วยประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน

ชวนมาทำความรู้จักกับ “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” บริการใหม่ให้คำปรึกษาเรื่องการแก้ไขหนี้และความรู้ทางการเงิน โดยทีมหมอหนี้ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย บสย. และ แบงก์ชาติ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2WBAcBq

 

“โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” กลไกสำคัญช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจ เพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้สามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ดีขึ้น เปิดตัวแล้ววันนี้ครับ

ลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อรับข้อแนะนำ และนำไปใช้แก้ปัญหาหนี้ด้วยตนเองทันที คลิกตรงนี้ได้เลยครับ www.bot.or.th/app/doctordebt/

ลูกหนี้ SMEs สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึก ได้ทางเว็บไซต์โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 และสำนักงานส่วนภูมิภาคของแบงก์ชาติครับ.

หรือคลิกเลย https://www.bot.or.th/app/doctordebt/enterprise.html

 

ที่มาข้อมูลเพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand