เช็กสิทธิ ผู้ประกันตน รับเงินเยียวยา รอบ 2 พื้นที่ไหนบ้าง

ความคืบหน้ามาตราการเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 รอบ 2 พื้นที่ไหนได้บ้าง ตรวจสอบสิทธิ www.sso.go.th

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายกรอบวงเงินสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ,40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) เพิ่มเติม 44,314 ล้านบาท จากเดิมที่เคยอนุมัติแล้ว 33,471 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน และผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2.3 กว่าล้านคน อีก 1 เดือน

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ/นครปฐม/นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/สงขลา/ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี และอยุธยา ซึ่งก่อนหน้านี้ รับสิทธิเยียวยาไปแล้ว 5,000 บาทต่อคน จะได้รับสิทธิเยียวยาเพิ่ม 5,000 บาท ต่อคน อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน มีผู้ประกันตนใน 13 จังหวัดได้รับสิทธิในครั้งนี้ จำนวน 6,171,082 คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 61,710,820,000 ล้านบาท การอนุมัติจ่ายเงินในรอบที่เพิ่มนั้น จะดำเนินการภายในเดือนกันยายน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ม.33 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่รับเยียวยาคนละ 2,500 บาท ในรอบแรกไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2564  คาดว่า สำนักงานประกันสังคมจะขออนุมัติกรอบวงเงินจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า เพื่อจะจ่ายเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท ภายในเดือนกันยายนนี้”

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

1.เข้าเว็บไซต์  www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 40
2.เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด
4.จากนั้นกดค้นหา
5.ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

 

ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยื่นทบทวนสิทธิ โดยผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม ฝากถึงประชาชนติดตามด้านงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ใกล้บ้านของท่าน

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม
ให้ท่านเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จะพบกับรายละเอียดเงินเยียวยาผู้ประกันตนทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยเปิดให้กดเช็คสิทธิ์มาตรา 40 ได้แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 19.30 น.

เข้าเว็บไซต์เงินเยียวยาผู้ประกันตน

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มตรวจสอบสิทธิมาตรา 40
เมื่อท่านเข้าไปสู่หน้าประชาสัมพันธ์โครงการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบกับปุ่ม ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

กดเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 หรือกดที่นี่ https://www.sso.go.th/covidcompensate40/covid-compensate/checkM40Compensation.jsp
ปุ่มตรวจสอบสิทธิโครงการเงินเยียวยามาตรา 40

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลตรวจสอบสถานะสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40
พบหน้าตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ท่านเตรียมข้อมูลส่วนตัวเพื่อกรอกลงในช่องดังนี้

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสรูปตัวเลข 6 ตัวเลข
กดดปุ่มค้นหา

ขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแจ้งสถานะสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ให้ท่านทราบ
สำหนักงานประกันสังคมจะแจ้งสถานะให้ท่านทราบคือ ได้รับสิทธิ์ และ ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยใชข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 19.30 น.

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท รอระบุวันจ่ายเงิน (ประมาณอาทิตย์สุดท้ายเดือนกันยายน)
ผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์ ท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ตัวอย่างสถานะ ได้รับสิทธิ์
ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเมพย์โดยผูกบัญีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย สปส. จะโออนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ออนไลน์ สถานะ ได้รับสิทธิ์

ตัวอย่าง สถานะไม่ได้รับสิทธิ์
จะขึ้นเพียงข้อความแจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิ์

ขอบคุณ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์