ปรับเงื่อนไข คนละครึ่งเฟส 3

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 และ ทัวร์เที่ยวไทย

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีหลัง ดังนี้
โครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่ 3
•เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์
•เริ่ม 1 พฤษภาคม 64 – 31 สิงหาคม 64


…โดยปรับเงื่อนไข ดังนี้…
-ปรับระยะเวลาจองห้องพักล่วงหน้าจาก 3 วัน เป็น 7 วัน
-ปรับวิธีจ่ายค่าห้องพัก ผ่านแอปฯ เป๋าตังและถุงเงิน พร้อมเพิ่มระบบการยืนยันตัวตน ด้วยการแสกนใบหน้าเมื่อเช็คอินเข้าพัก
-ปรับ e-voucher ร่วมจ่าย (Co-pay) 40% เป็น 600 บาทต่อห้องต่อคืน ราคาเดียวทุกวัน
-ใช้เดินทางเฉพาะการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น

โครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย 40 % ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจ นำเที่ยว แต่ไม่เกิน 5,000 บาท (จากแพ็กเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท) โดยต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน รวม 1,000,000 สิทธิ์ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 64

ผู้เข้าร่วมโครงการ
-อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน โดยนักท่องเที่ยว 1 คน สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ 1 สิทธิ์
-ผู้ประกอบการ ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 63 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว บริษัททัวร์สามารถรับผู้เข้าร่วมโครงการได้บริษัทละ 3,000 ราย

โครงการทัวร์เที่ยวไทย จะส่งเสริมฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศทั้งระบบ ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้หลักของประเทศสูงถึงร้อยละ 17 ของจีดีพี