คนละครึ่งเฟส 3 เช็คสิทธิคงเหลือล่าสุด รับเงินเข้ารวดเดียว 3,000 บาท

“คนละครึ่งเฟส 3” เช็คสิทธิคงเหลือล่าสุดเวลา 12.05 น.เหลือ 787,687 ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์คนละครึ่ง (https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/) รับเงินเข้ารวดเดียว 3,000 บาท ในรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

20 ก.ย.2564 ความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง (https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/) โดยผู้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับเงินเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” 3,000 บาท ในรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” อยู่แล้วนั้น และได้รับเงินโอนเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” ในรอบแรก 1,500 บาท หากใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บทบมาใช้ในรอบที่ 2 ได้และจะได้รับเพิ่มอีก 1,500 บาท และสามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สำหรับโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” เป็นโครงการที่รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

เงื่อนไข ลงทะเบียนสำหรับประชาชน
• มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
• ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
• ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน
• ประชาชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
• ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
• การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

• แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
• ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

สำหรับสิทธิคงเหลือโครงการ “คนละครึ่ง” ล่าสุด ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2564 ทีมข่าวได้ไปเช็คสิทธิล่าสุด ปรากฏว่ายังเหลือสิทธิ มากกว่า 7 แสนสิทธิด้วยกัน ประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง (http://xn--72c.com/) ซึ่งหากเข้าเงื่อนไข ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ก็ได้รับเงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 3,000 บาททันที