ปัตตานี ตำแหน่งงานว่างเดือน ตุลาคม 64 จำนวน 221 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 221 อัตรา จังหวัดปัตตานี สมัครด้วยตนเอง
เอกสารการสมัครงาน
– รูปถ่ายหน้าตรง
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
– หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี)

สนใจฝากประวัติหางานทำ มาที่สำนักงานจัดหางาน
-สนใจสมัครงาน สามารถไปสมัครตามที่อยู่ในใบตำแหน่งงานว่าง หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี