ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ คลังจ่อเปิดต้นปี 65 คาดเพิ่มสิทธิ 15 ล้านคน

คลังย้ำเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ต้นปี 65 คาดคนได้สิทธิเพิ่ม 15 ล้านคน ทยอยแจ้งเงื่อนไขผู้มีสิทธิถือบัตรฯ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2565 คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 15 ล้านคน จากเดิมที่มีผู้ถือบัตร 13.6 ล้านคน โดยจะเป็นการเปิดลงทะเบียนทั้งคนหน้าใหม่

รวมถึงให้คนเก่าลงทะเบียนด้วยเพื่อทำการคัดกรองว่าอยู่ในหลักเกณฑ์-เงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ หากมีผู้ได้รับสิทธิมากกว่าที่คาดไว้ก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากไม่ได้เอาจำนวนเงินเป็นที่ตั้ง แต่ใช้หลักเกณฑ์ใครที่อยู่ในเกณฑ์ ก็จะได้รับสิทธิ

ส่วนเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์มาคัดกรอง เช่น รายได้ต่อปี ไม่เกิน 1 แสนบาท ด้านรายได้ครัวเรือน เฉลี่ยต่อคนแล้วไม่เกิน 1 แสนบาท หากใครอยู่ในเกณฑ์ ก็จะได้สิทธิ รวมทั้งพิจารณาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น จำนวนเงินฝาก ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน รวมถึงการถือครองที่ดิน รถยนต์ ที่อาจอยู่ในขั้นตอนผ่อนชำระ ซึ่งขณะนี้กำลังจะเชื่อมโยงข้อมูล กับธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ หรือ กรมที่ดิน เป็นต้น เพื่อให้คัดกรองได้สะดวก

ส่วนจะมีการเพิ่มสวัสดิการอีกหรือไม่นั้น นายสันติ กล่าวว่า ต้องดูว่าส่วนไหนมีความจำเป็นที่ควรจะใส่เพิ่มให้ เช่นเดียวกับการพิจารณารายได้ครัวเรือน กำลังพิจารณาว่าจะต้องเพิ่มสวัสดิการแบบครัวเรือนหรือไม่ แต่ในส่วนของสวัสดิการส่วนบุคคลยังคงเหมือนเดิม