ยืมแบงค์ไม่ผ่าน มาช้างไทย ติดบูโร ยืมได้ 8000 – 30,000 บาท

ยืมแบงค์ไม่ผ่าน มาช้างไทย ติดบูโร ยืมได้ 8000 – 30,000 บาท

สินเชื่อบุคคลช้างไทย เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์เรื่องการขอสินเชื่อในยุคนี้ อีกทั้งผู้กู้ที่เครดิตไม่ดี หรือ เอกสารเครดิตบูโรก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 8,000 บาท –  สูงกว่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เป็นอัตรแบบลดต้นลดดอก สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบุคคลช้างไทย

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20-50 ปี
พนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ


เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท ขึ้นไป
อายุงานที่ทำงาปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป
มีที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา


มีการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต เท่านั้น
ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้ ได้กำหนด)

วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ

วงเงิน ตั้งแต่ 8,000 บาท – สูงกว่า 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท แรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
วงเงินกู้ ส่วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
เอกสารเครดิตบูโร

ผู้กู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
ผู้กู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)


สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป)
หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้

หลักประกันสินเชื่อ

คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท)
สมุดบัญชีเงินเดือน สำหรับนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน

การยื่นใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ คลิกที่นี่
แบบประเมินคุณสมบัติผู้กู้ คลิกที่นี่
ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
นำใบสมัครที่กรอก และลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซอปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
 
 
 
ช้างไทย เงินกู้สินเชื่อบุคคลช้างไทย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Scroll to Top