วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ 2565

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ 2565

หลักเกณฑ์การสมัคร
– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
– ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
– ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
– ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

– หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

หลักเกณฑ์รายได้ของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นำรายได้ของครัวเรือนเข้ามาช่วยคัดกรอง นอกเหนือจากเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคล เช่น กรณีบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ก็จะต้องมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทด้วย ซึ่งคิดจากการนำรายได้ของคนทั้งหมดในครอบครัว

แล้วมาหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน หากครัวเรือนไหนเฉลี่ยแล้วมีรายได้ต่อคนเกิน 1 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งหมด เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ ไม่ให้คนที่จนไม่จริง เช่น แม่ไม่มีรายได้ แต่ลูกมีรายได้สูงเข้ามารับเงินสวัสดิการจากรัฐ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)
2. แสดงบัตรประชาชนของตน
3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

——————————————————————————–

ธนาคารออมสินได้เปิดตัว 2โครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้ารับเงินเข้าบัญชี 500 บาท โดย 2 โครงการของธนาคารออมสินนี้ที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ปี 65 เพื่อมอบให้กับลูกค้าของธนาคาร แบ่งเป็น 2 โครงการคือ

1 โครงการวินัยดีมีเงินจะได้รับเงินเข้าบัญชี 500 บาท

2 โครงการสลากออมสินดิจิทัล 1 ปีฉลองปีใหม่ปี 65

โดยทั้ง 2 โครงการจะมีรายละเอียดดังนี้
โครงการวินัยดีมีเงินลูกค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชี 500 บาทโดยตรงโดยทางธนาคารจะแจ้งให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทาง application mymo และท่านที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับภายในวันที่ 25 ธันวาคม 64

ก่อนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านภายในวันที่ 31 ธันวาคม64 นี้ ด้วยคุณสมบัติมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ -เป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีวงเงินกู้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

 

-เป็นลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า 3 ปี

-ปัจจุบันมีสถานะนี่ปกติ ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้

โครงการสลากออมสินดิจิทัล 1 ปีฉลองปีใหม่ 65 ทางธนาคารออมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ 1 ล้านบาทจำนวน 20 รางวัลรวมเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 20 ล้านบาท

ให้คนฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปีนี้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 64ถึงวันที่ 15 มีนาคม 65 จะมีการกำหนดออกรางวัล 2 ครั้งดังต่อไปนี้

-ครั้งที่ 1 จะออกรางวัลในวันที่ 16 มีนาคม 65จำนวน 10 รางวัล

-ครั้งที่ 2 จะออกรางวัลในวันที่16 เมษายน 65 จำนวน 10 รางวัล

ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสิน