กรุงไทยใจดี ให้ยืม 5,000 – 100,000 บาท

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อเงินกู้ เพื่อเป็นวงเงินหมุนเวียน ซึ่งเป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่มีชื่อว่า “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” สามารถกู้ยืมเงินด่วน ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท สมัครขอสินเชื่อง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที

โดยสินเชื่อกรุงไทยใจดี จากธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครขอสนเชื่อได้โดย ไม่ต้องใช้เอกสาร คิดดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินให้กู้ยืมที่ใช้ไป และกู้ได้สูงสุด 1 ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่เสียดอกเบี้ยอีกด้วย

รายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยใจดี”

จุดเด่นสินเชื่อ

 • วงเงินให้กู้ยืม พร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
 • สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” รู้ผลภายใน 5 นาที
 • ไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ
 • ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
 • ไม่ต้องใช้เอกสาร
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือน กับ กรุงไทย
 • ได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” หรือ “Krungthai Connext” เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15% – 24% ต่อปี
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างชำระ ทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศของธนาคาร

วงเงินให้กู้ยืม

 • วงเงินให้กู้ 10,000 – 100,000 บาท (วงเงินสูงสุด0.7 เท่า ของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลีปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ค่าบริการขอสินเชื่อ

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของธนาคาร

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center โทร. 02 111 1111 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร https://krungthai.com

ที่มา : ธนาคารกรุงไทย