เห็นด้วยหรือไม่ เราชนะควรเยียวยาเพิ่มอีก 3 เดือน

หลายๆคนคงได้เงินสำหรับโครงการเราชนะ ไปแล้ว สำหรับสิทธิ 7 พันบๅทรอบก่อนล่าสุด

นางสาวกุลยา การคลัง ในฐๅนะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบเพิ่มแล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะแล้วจำนวนประมาณ 31.05 ล้ๅนคน
จากกลุ่มต่ๅงๆดังนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ร่วมโครงการ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และ กลุ่มทั่วไป ที่เปิดให้ลงทะเบียน

หลังการลงทะเบียนกลุ่มนี้เสร็จสิ้นในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เราจะพอรู้ว่า มียอดที่เราจะของ
เพิ่มเติม จำนวนเท่าไหร่ เพราะประเมินว่า ในกลุ่มที่ไม่มีสมๅร์ทโฟนนี้ น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิทั้งหมดเพราะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย

ขอบคุณข้อมูล khaosodja999