ข่าวดี ขยายเวลาไกล่เกลี่ยหนี้บัตรและสินเชื่อบุคคลถึง 30 มิ.ย 64

ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตร และสินเชื่อบุคคลถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขยายเวลาโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล” ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมสิ้นสุดเมื่อ 14 เมษายน 2564 เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสเข้ามาไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียน 234,906 คน หรือ 481,936 บัญชี ซึ่งผู้ให้บริการอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ และทยอยแจ้งผลเข้ามาต่อเนื่อง โดยภาพรวมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไข 110,956 บัญชี สามารถตกลงเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ประมาณร้อยละ 63

ส่วนกรณีที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุป พบว่าบางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร และลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยผิดกลุ่ม เช่น สถานะ ยังผ่อนชำระดี แต่ยื่นขอไกล่เกลี่ยในช่องทางของกลุ่มที่มีคำพิพากษาแล้ว เป็นต้นทั้งนี้ 3 สถานะลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรฯ ได้แก่

กลุ่มแรก เป็นหนี้บัตรฯ ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย แต่รู้สึกฝืดเคือง สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ โดยหยุดการจ่ายขั้นต่ำ และขอเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อบัตร มาเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดเวลา ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยถูกลงจาก 16 % เหลือ 12% โดยสามารถคงวงเงินที่เหลือไว้ใช้ได้ และไม่เสียประวัติเครดิตบูโร

กลุ่มที่สอง เป็นหนี้บัตรฯ ที่เป็นหนี้เสียแล้วยังไม่ฟ้อง หรือฟ้องแล้วแต่ยังไม่พิพากษา สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4%- 7%ตามเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้

กลุ่มที่สาม เป็นหนี้บัตรฯ เป็นคดีมีคำพิพากษาแล้ว จะเปิดโอกาสให้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้ผ่อนชำระเฉพาะเงินต้นนานสูงสุด 5 ปี และยกดอกเบี้ยที่ค้างให้หากลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ

.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองได้ผ่านทาง https://www.1213.or.th/App/DMed/V1 และหากต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร 1213 หรืออีเมล์มาที่ fcc@bot.or.th เพื่อที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

ที่มา ห้องข่าวกระบี่ NewsRoom at Krabi

error: