วันโอนเงิน ม.39 – 40 รับเงิน 5,000 บาท

หลังจากการประกาศช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประกันสังคม” ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

สรุปล่าสุด รายละเอียดรับ “เงินเยียวย า” วันไหน พร้อมช่องทางลงทะเบียนพร้อมเพย์ ผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับบัตรประชาชน และเงื่อนไขสำคัญ

มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 กรณีเงินเยียวย า สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์

โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th ล่าสุด ได้มีรายละเอียดของการจ่ายเงินเยียวย าให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 ออกมาแล้วว่าระบบจะโอนเงินเข้าวันไหน

 

 

สำหรับรายละเอียดสำคัญในการรับเงินเยียวย านั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวย า

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ คลิกที่นี่ ขณะที่ กลุ่มผู้ประกันตน ม.39 ม.40 ยังไม่เปิดตรวจสอบสิทธิผ่านออนไลน์

ยิ่งไปกว่านั้น ต้องไม่ลืมว่า หากได้รับสิทธิ ต้องผูกพร้อมเพย์ กับบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประชาชน เพื่อรับการโอนเงิน

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และช่วงเวลาของการจ่ายเงินเยียวย า ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33

 

 

กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 นั้น จะมีรายละเอียด ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการรับเงินเยียวย าจากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 มีเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวย า จากประกันสังคม คือ

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กิจการ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ถูกล็อกดาวน์ช่วงแรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินเยียวย าในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ได้ที่ www.sso.go.th

 

 

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 3 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า ได้รับเงินเยียวย าภายในเดือน สิงหาคม 2564

error: