เ ช็ ค สิ ท ธิ รั บ เ งิ น เยียวยา รอบเก็บตก 13 ส.ค. นี้

โฆษกประกันสังคม เผยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับ 2,500 บาท ไปแล้วกว่า 2.2 ล้านคน แจ้งกลุ่มตกหล่นให้รีบตรวจสอบสาเหตุที่ www.sso.go.th ก่อนโอนเงินอีกครั้ง 13 ส.ค. นี้

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด (กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสงขลา) ใน 9 ประเภทกิจการ ได้รับเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของราชการ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกินคราวละ 90 วัน อีกทั้งยังได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 ส.ค. 64 วันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้ว จำนวน 2,434,182 บัญชี มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท จำนวน 2,227,900 คน คิดเป็น 92%

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 206,282 คน ที่โอนไม่สำเร็จ สาเหตุมาจากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 190,354 คน, บัญชีปิดจำนวน 9,613 คน ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ อีก 3% จึงทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรก

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มตกหล่นในรอบแรก สามารถตรวจสอบสาเหตุได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อที่จะได้รีบดำเนินการแก้ไขได้ทันภายในวันที่ 7 ส.ค. นี้ โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 ส.ค. 64 โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกในวันที่ 13 ส.ค. 64

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าเงื่อนไขแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบสถานประกอบการเพื่อยื่นทบทวนสิทธิได้ทันที หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก sanook

error: